اهمیت نظم درکاراته سبک شوتوکان

اهمیت نظم درکاراته سبک شوتوکان

اهمیت نظم درکاراته سبک شوتوکان

فوناکوشی_3

نظم یکی از موضوعاتی که در کلاسهای کاراته از اصالت و ریشه عمیق برخوردار است رعایت نظم و ترتیب و اطاعت از قانون میباشد، به همین خاطر کلیه اسامی و تمرینات مطابق استاندارد سازمان جهانی کن شین کان کاراته ژاپن انجام می گیرد.

 زیر بنا و مکمل انظباط احترام است احترام به درجات بالا و مربی اهمیت ویژه ای در کاراته دارد حتی کسی که یک روز زودتر لباس کاراته (گی) پوشیده باشدبایستی از طرف دیگرانی که بعد از او آمده اند مورد احترام قرار گیرد ترتیب درجه بندی و کمربند ها نیز بر اساس اصل احترام و توجیه سابقه کاراته بنا شده است بسیار ضروریست که یک کمربند زرد به سبز به قهوه ای والی آخر …. احترام بگذارند.

 هنگامی که یک درجه بالا وارد کلاس می شود و اوس میکند همگی افراد حاضر در کلاس باید به او اوس بدهند و موقع ورود استاد ارشد ترین فرد با گفتن کلمه یامه همه حاضرین را متوجه حضور استاد کرده و متعاقب آن با گفتن کلمه یوی همه به حالت یوی رفته و با صدائی رسا می گوید سن سی ری یاشیهان ری و همگی پیرو او با گفتن اوس و تعظیم ورود استاد به کلاس را خوش آمد میگویند.

روحیه بیشتر

همیشه پیشرفت

آرامش وشادابی

افزایش اعتمادبه نفس

ارضای  حسن  رقابت

تمرکز ، تسلط روح بر جسم

کنترل ، برتری  و  خود  سازی

باور کردن ، ضعف ها و استعداد ها

احساس  سلامت  ،  ارمغانی  با  ارزش

افزایش توان مقابله با شرایط ناگوار روحی و استرس محیطی

0 دیدگاه