لایق حیدری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
متین جمالی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
فرهادمضلوم یار
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم فرهاد  فامیل مضلوم یار اسم پدر مضلوم یار تاریخ تولد 1380 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1398 سمت فاروارد نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حیات الله احمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حمید الله حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم حمید  فامیل حسینی اسم پدر عزیز تاریخ تولد 1381 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1398 سمت فاروارد نمره انضباط غیبت داره اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله رضایی کاپتان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل رضایی اسم پدر محمد اختر تاریخ تولد 1382 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1395 سمت کاپتان تیم نوجوانان نمره انضباط (20 )  
بیشتر
0 دیدگاه
تیم شهیدواعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۷-۱۳۹۸
بیشتر
0 دیدگاه
جوانان نونهالان شهیدواعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۷-۱۳۹۸
بیشتر
0 دیدگاه
عکس درورزشگاه فدک تیم نوجوانان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۲۳-۱۳۹۸
بیشتر
0 دیدگاه
یک عکس ازاستاد حسنی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۷-۰۸-۱۳۹۸
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۸