ویدیوی مسابقات کاراته

ویدیوی مسابقات کاراته

مبارزه بروسلی بابس بزرگ

مبارزه نفس گیر بروسلی با رزمی کار موی تای

 کراته کاتاه تیمی

کتاتمی  مردان اتالیا

 کاتا تمی  مردان جهان ژاپن

مسابقات جهانی کاراته مردان 2014 – کاتا بین مصر و ونزوئلا برای کسب مقام سوم

مسابقات جهانی کاراته کاتای زیبا ژاپنی ها

کاتا تیم ملی بانوان در مسابقات جهانی

تمرین کاتا تیم ملی بانوان

مسابقات جهانی کاراته ۲۰۱۰ – کاتا تیمی دختران ایتالیا

مسابقات جهانی کاراته 2010 – کاتا تیمی دختران صربستان

مسابقات جهانی کاراته 2014 – کاتا تیمی دختران اسپانیا

فینال مسابقات کومیته زنان 2014 بین فرانسه و نروژ

مسابقات جهانی کاراته 2014 – کاتا تیمی دختران ایران

اجرای زیبای کاتای سان سای شوتوکان

کاتا شوتوکان گوجوشوشو

 

آموزش کاتا امپی

تمرینات و آموزش کاتا توسط ماساو کاگاوا

کاتا سوچین توسط ماسائو کاگاوا،

کاتا گوجوشودای

جیون ماسائو کاگاوا، تاکومی شگونیو شوتوکان کاراته کاتا

کاتای هییان ساندان شوتوکان

کاتای هانکوتسو

کاتای وانکان

کاتا سوچین توسط ماسائو کاگاوا، کوجی آیریموتو شوتوکان کاراته کاتا

خود آموز آموزش کاراته کاتا بونکای کومیته استاد امیر یاری

کاتای اونسو شوتوکان-استاد هیتوشی کاسویا

کاتای میکیو شوتوکان -استاد هیتوشی کاسویا

ماسائو کاگاوا – آموزش کاتا کانکو دای

کاتا تکی ساندان استاد کانازاوا

مانوئلا زیباترین کاراته‌کار جهان از برزیل

تمرین کاراته استاد ماسائو کاوازو

کاتا تکی نیدان استاد ناکایاما

فیلم کامل آموزشی best karate استاد ماسائو کاگاوا

سمینار شوتوکان کاراته توسط ماسائو کاگاوا در ایران(انسو)

آموزش کومیته توسط استاد حبیب الله ناظریان

سمینار فنی کاراته توسط سنسی محمد بهرامی رییس سبک شوتوکان jska

 

 

 

 

           

0 دیدگاه