حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی مدت سه سال درتیم شهید واعظ بازی کرد باتیک نیک ترین بازیکن درتیم بود.هواسش به تمرین بود و بسیارعلاقه  به تمرین داشت. حرف مربی را گوش می داد و اخلاق  خوبی داشت . دراین مدت سه سال همیشه در تیم آقای گل بود . دوبار. هم درلیگ مهاجرین  عنوان پدیده را ازآن خود کرد  درلیگ مهاجرین جایزه های زیاد گرفت . امید وارم که هر جا باشد موفق باشد  . واقعاٌ کار درست بود .

 

5 (7)

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: