عکس های فوتسال باشگا شهیدواعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۱-۰۴-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
عکس های فوتبال قدیمی باشگاه شهید واعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۱-۰۴-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
عکس هایی مراسیم کاراته کلاس شیهان محمد بهرامی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۸-۱۳۹۹
درگذشت اسطوره کاراته جهان وریاست محترم جهانی سبک jska استاد بزرگ کیگو آبه خدمت همهپیشکسوتان وبزرگان بویژه استاد ادب واخلاق سنسی بهرامی عزیز تسلیت عرض مینمایم .
بیشتر
0 دیدگاه
عکس هایی قهرمانان کاراته بین المللی وجهانی کشورافغانستان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۳-۱۳۹۹
عکس قهرمانان کاراته بین المللیرافغانستان
بیشتر
0 دیدگاه
عکس هایی تیم فوتسال زیر بیست سال مسابقات اسیایی درتبریز
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۳-۱۳۹۹
 عکس فوتسال زیر بیست سال مسابقات اسیایی درتبریز
بیشتر
0 دیدگاه
عکس نوجوانان نونهالان باریکنان فوتبال شهید سید محمدسعید واعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۲-۱۳۹۹
 عکس نوجوانان تیم فوتبال شهید سید محمدسعید واعظ
بیشتر
0 دیدگاه
عکس های تیم قدیمی فوتبال شهیدسید محمد سعیدواعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۲-۱۳۹۹
عکس های تیم قدیمی فوتبال شهیدسید محمد سعیدواعظ
بیشتر
0 دیدگاه
عکس بازیکنان بزرگسال فوتبال شهیدسیدمحمدسعید واعظ
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۰-۱۳۹۹
عکس بازیکنان بزرکسال فوتبال شهیدسیدمحمدسعید واعظ
بیشتر
0 دیدگاه
عکس های مراسیم تیم ملی فوتسال افغانستان درایران
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۰-۱۵-۱۳۹۴
عکس های تیم ملی فوتسال افغانستان درایران
بیشتر
0 دیدگاه
عکس نوجوانان نونهالان فوتبال شهید محمد سعید واعظ
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۰-۱۵-۱۳۹۴
عکس نوجوانان نونهالان فوتبال شهید محمد سعید واعظ
بیشتر
0 دیدگاه