سجّادظفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۹-۱۳۹۷
ایسم . سجاد  فامیل: ظفری     اسم : پدر ابراهیم تاریخ: تولد1382/9/17 شماره شناس نامه مدرسه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت : مدافع سمت راست نمره : انضباط سال1397(19) غیبت : دو جلسه تاریخ که نیامده 1398/7/1 اخراج :
بیشتر
0 دیدگاه
عباس ضفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۵-۱۳۹۷
اسم عباس  فامیل ظفری اسم پدرابراهیم تاریخ تولد1386/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت آزاد نمره انضباط (20) غیبت دوجلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
ابوالفضل یعقوبی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۵-۱۳۹۷
ابوالفضل  فامیل یعقوبی اسم پدر غلام عباس تاریخ تولد 1383/2/23 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1396/5/1 سمت هافبک کوش نمره انضباط (12)سال1397 غیبت چهارده جلسه اخراج             
بیشتر
0 دیدگاه
نعمت الله رضایی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۵-۱۳۹۷
اسم نعمت  فامیل رضایی اسم پدر محمداختر تاریخ تولد 1384/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت فاروارد نمره انضباط (18) غیبت دوجلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مهدی  اسلا می
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۱-۲۵-۱۳۹۵
  اسم محمد مهدی اسم پدر گل احمد سمت دفاع آخر انضباط(18) غیبت پنج جلسه1397
بیشتر
1 دیدگاه
خدادادمبارزسرپرست باشگاه فوتبال شهید واعظ
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۲-۱۳۹۵
صفحه مشخصات در حال تکمیل است
بیشتر
0 دیدگاه
حمید رضا نوروزی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۳-۲۲-۱۳۹۵
حمید رضا نوروزی حمید رضا نوروزی مدت سه سال درتیم شهید واعظ بازی کرد باتیک نیک ترین بازیکن درتیم بود.هواسش به تمرین بود و بسیارعلاقه  به تمرین داشت. حرف مربی را گوش می داد و اخلاق  خوبی داشت . دراین مدت سه سال همیشه در تیم آقای گل بود . دوبار. هم درلیگ مهاجرین  عنوان پدیده را ازآن خود کرد  درلیگ مهاجرین جایزه های زیاد گرفت . امید وارم که هر جا باشد موفق باشد  . واقعاٌ کار درست بود . اسم حمید رضا فامیل نوروزی اسم پدرغلام حسین تاریخ…
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۱۰ ۱۱ ۱۲