لایق حیدری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
متین جمالی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
فرهادمضلوم یار
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم فرهاد  فامیل مضلوم یار اسم پدر مضلوم یار تاریخ تولد 1380 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1398 سمت فاروارد نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حیات الله احمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حمید الله حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم حمید  فامیل حسینی اسم پدر عزیز تاریخ تولد 1381 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1398 سمت فاروارد نمره انضباط غیبت داره اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله رضایی کاپتان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل رضایی اسم پدر محمد اختر تاریخ تولد 1382 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1395 سمت کاپتان تیم نوجوانان نمره انضباط (20 )  
بیشتر
0 دیدگاه
جعفر حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۲۴-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله سخیزاده
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۱۶-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل سخیزاده اسم پدر غلام علی تاریخ تولد 1384/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/11/1 سمت  هافبک وسط نمره انضباط غیبت زیاد اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
ثمیر رستمی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۱۶-۱۳۹۸
اسم ثمیر  فامیل ر رستمی اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
عقیل غلامی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
اسم عقیل  فامیل غلامی اسم پدر نوروز تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1397/8/1 سمت بازیکن آزد نمره انضباط (17) غیبت چهار جلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۵