محمد مهدی نصیری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۱-۰۴-۱۳۹۹
اسم  محمد مهدی فامیل نصیری اسم پدر قربانعلی تاریخ تولد 1382/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1399/3/1 سمت فاروارد غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
کبیر مجیدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۸-۱۳۹۹
اسم کبیر فامیل مجیدی اسم پدر صحراب تاریخ تولد 1382/1/1 شماره شناس نامه 10080680 تاریخ عضویت در باشگاه 1399/71 سمت هافک غیبتنداره نمره انضباط اخراج خیر
بیشتر
0 دیدگاه
مرتضی سخیزاده
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۱۲-۱۳۹۹
اسم مرتضی فامیل سخیزاده تاریخ تولد 1382/4/11 شماره شناس نداره تاریخ عضویت در باشگاه 1399/4/1 سمت دفاع راست نمره انضباط 20 اخراج خیر      
بیشتر
0 دیدگاه
باقیر پاینده
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۱-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
نجیب الله کریمی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۱۰-۱۳۹۹
اسم نجیب الله فامیل کریمی اسم پدر حبیب الله تاریخ تولد1365/5/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12 سمت دفاع غیبت خدارحمت روحش شاد یادش گرامی نمره انضباطز بیست اخراج خدا بیامورزه بروحش صلوات بفریستین
بیشتر
0 دیدگاه
مهدی عبداللهی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۱۰-۱۳۹۹
اسم مهدی فامیل عبداللهی اسم پدر قربان تاریخ تولد1372/11/9 شماره شناس نامه 70337201546 تاریخ عضویت در باشگاه 1392/5/1 سمت دفاع غیبت نداره نمره انضباطز صفر اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
غلام مرزایی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۱۰-۱۳۹۹
 
بیشتر
0 دیدگاه
مسعود فیضی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۱۰-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
اسماعیل نوری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۹-۱۳۹۹
اسم اسماعیل  فامیل نوری اسم پدر رمضان تاریخ تولد 1366/9/22 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1387/9/29 سمت هافک نمره انضباط غیبت نداره اخراج        
بیشتر
0 دیدگاه
محسین امینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۹-۱۳۹۹
اسم محسین فامیل امینی اسم پدر محمد تاریخ تولد 1367/7/13 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12 سمت فاروارد غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۱۲