عقیل غلامی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۰-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
نادر یاری مربی تیم
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۱۷-۱۳۹۹
بیشتر
0 دیدگاه
لایق حیدری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم لایق  فامیل حیدری اسم پدر بهرام تاریخ تولد1384/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1398/4/1 سمت بازیکن ازاد نمره انضباط 19 غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
فرهادمضلوم یار
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم فرهاد  فامیل مضلوم یار اسم پدرهادی مضلوم یار تاریخ تولد 1379/1/1 شماره شناس نامه 39714464 تاریخ عضویت در باشگاه1398/5/1 سمت فاروارد نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حیات الله احمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم حیات الله  فامیل احمدی اسم پدر محمد علی تاریخ تولد 1380/11/20 شماره شناس نامه 96427083 تاریخ عضویت در باشگاه1398/8/10 سمت بازیکن ازاد نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله رضایی کاپتان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۱۰-۰۸-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل رضایی اسم پدر محمد اختر تاریخ تولد 1392/5/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1395/1/1 سمت کاپتان تیم نوجوانان نمره انضباط (20 )  
بیشتر
0 دیدگاه
جعفر حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۲۴-۱۳۹۸
اسم جعفر  فامیل حسینی اسم پدر سلمان تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1398/2/1 سمت گولر نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله سخیزاده
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۱۶-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل سخیزاده اسم پدر غلام علی تاریخ تولد 1384/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/11/1 سمت  هافبک وسط نمره انضباط غیبت زیاد اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
محسین عزیزی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
ایسم . محسن  فامیل . عزیزی اسم . پدرا سما عیل عزیزی تاریخ . تولد 1381/1/1 شماره شناس نامه 21132002 تاریخ عضویت در باشگاه 1397/7/1 سمت شاگردارشدباشگاه پوست مدافع جلو نمره انضباط 20=درسال 1397 غیبت بخشیده شده اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
سجّادظفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۹-۱۳۹۷
ایسم . سجاد  فامیل: ظفری     اسم : پدر ابراهیم تاریخ: تولد1382/9/17 شماره شناس نامه مدرسه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت : مدافع سمت راست نمره : انضباط سال1397(19) غیبت : دو جلسه تاریخ که نیامده 1398/7/1 اخراج :
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲