جعفر حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۲۴-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رحمت الله سخیزاده
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۱۶-۱۳۹۸
اسم رحمت الله  فامیل سخیزاده اسم پدر غلام علی تاریخ تولد 1384/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/11/1 سمت  هافبک وسط نمره انضباط غیبت زیاد اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
ثمیر رستمی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۱۶-۱۳۹۸
اسم ثمیر  فامیل ر رستمی اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
عقیل غلامی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
اسم عقیل  فامیل غلامی اسم پدر نوروز تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1397/8/1 سمت بازیکن آزد نمره انضباط (17) غیبت چهار جلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
نوید مرادی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
اسم  فامیل اسم پدر تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه سمت نمره انضباط غیبت اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
محسین عزیزی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
   ایسم . محسن  فامیل . عزیزی اسم . پدرا سما عیل عزیزی تاریخ . تولد 1381/1/1 شماره شناس نامه 21132002 تاریخ عضویت در باشگاه 1397/7/1 سمت شاگردارشدباشگاه پوست مدافع جلو نمره انضباط 20=درسال 1397 غیبت بخشیده شده اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
امیرحسین میر حسنی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۱-۰۹-۱۳۹۸
  اسم امیر حسین  فامیل میر حسنی اسم پدر محمد صادق تاریخ تولد شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/5/1 سمت دفاع آخر نمره انضباط =20= سال 1397 غیبت یک جلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
سجّادظفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۹-۱۳۹۷
اسم : سجّاد  فامیل: ظفری     اسم : پدر ابراهیم تاریخ: تولد1382/9/17 شماره شناس نامه مدرسه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت : مدافع سمت راست نمره : انضباط سال1397(19) غیبت : دو جلسه تاریخ که نیامده 1398/7/1 اخراج :
بیشتر
0 دیدگاه
علی سینا مرادی کاپتان نونهالان
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۵-۱۳۹۷
اسم علی سینا  فامیل مرادی اسم پدرنجیب الله تاریخ تولد1385 شماره شناس نامه 70338500304 تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت کا پتان تیم نونهالان پوست فاروارد نمره انضباط (20) غیبت ندار اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
عباس ضفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۴-۲۵-۱۳۹۷
اسم عباس  فامیل ظفری اسم پدرابراهیم تاریخ تولد1386/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1 سمت آزاد نمره انضباط (20) غیبت دوجلسه اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۴