اختتامیه لیگ منطقه ککرک درسالن طالقانی

شورای مرکزی ورزش مهاجرین مقیم ایران
روز جمعه مراسم اختتامیه ی لیگ فوتسال منطقه  ککرک  در صالن تالقانی به بهترین نحو برگزار شد از تمامی کسانی که در مراسم حضور داشتند و تمامی عزیزانی که در برگزاری هرچه بهتر این مراسم تلاش کردند و زحمت کشیدند و همچنین از بزرگان وریش سفیدان مردم ککرک که زحمت کشیدند و تشریف آوردند و تمام مردم که در مراسم شرکت کردند و نظم را رعایت کردند بسیار سپاسگزاری میکنیم و همچنین به تیم  قهرمان این دوره و نایب قهرمان وتیم سوم را تبریک عرض میکنیم و برایشان موفقیت بشتر آروزو داریم

3

photo_2020-03-29_11-32-02

2

photo_2020-03-29_11-32-11

photo_2020-03-29_11-32-26

photo_2020-03-29_11-31-51

4photo_2020-03-29_11-30-49photo_2020-03-29_11-31-22photo_2020-03-29_11-31-41photo_2020-03-29_11-31-51photo_2020-03-29_11-32-02photo_2020-03-29_11-32-11photo_2020-03-29_11-32-20photo_2020-03-29_11-32-26photo_2020-03-29_11-32-38photo_2020-03-29_11-32-48photo_2020-03-29_11-32-57photo_2020-03-29_11-33-06photo_2020-03-29_11-33-14photo_2020-03-29_11-33-23photo_2020-03-29_11-33-30photo_2020-03-29_11-33-38photo_2020-03-29_11-33-47photo_2020-03-29_11-33-53photo_2020-03-29_11-34-02photo_2020-03-29_11-34-07134526789101112131415161720211

0 دیدگاه