وبلاک عکس های کاراته کاراته

وبلاک عکس های کاراته کاراته

درگذشت اسطوره کاراته جهان وریاست محترم جهانی سبک jska استاد بزرگ کیگو آبه خدمت همه پیشکسوتان وبزرگان بویژه استاد ادب واخلاق سنسی بهرامی عزیز تسلیت عرض مینمایم .

photo_2020-10-28_17-38-37

9

4

7

4

5

3

2

6

1

8

2

3

10

4

11

7

6

5

8

1310

1

2

 

 

 

 

 

0 دیدگاه