حمید الله حسینی

حمید الله حسینی

اسم حمید

 فامیل حسینی

اسم پدر عزیز

تاریخ تولد 1381

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1398

سمت فاروارد

نمره انضباط

غیبت داره

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: