رحمت الله سخیزاده بده کار

رحمت الله سخیزاده بده کار

اسم رحمت الله

 فامیل سخیزاده

اسم پدر غلام علی

تاریخ تولد 1384/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/11/1

سمت  هافبک وسط

نمره انضباط

غیبت زیاد

اخراج

 بده کاری رحمت سخیزاده ازسال 1398 مبغ 600 تومان ازیایت لباس ها شهریه ها بده کار مباشد ؟؟؟

0 دیدگاه