رحمت الله سخیزاده

رحمت الله سخیزاده

اسم رحمت الله

 فامیل سخیزاده

اسم پدر غلام علی

تاریخ تولد 1384/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/11/1

سمت  هافبک وسط

نمره انضباط

غیبت زیاد

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: