عقیل غلامی

عقیل غلامی

اسم عقیل

 فامیل غلامی

اسم پدر نوروز

تاریخ تولد

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1397/8/1

سمت بازیکن آزد

نمره انضباط (17)

غیبت چهار جلسه

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: