رحمت الله رضایی کاپتان جوانان

رحمت الله رضایی کاپتان جوانان

1

 

اسم : رحمت الله

 فامیل: رضایی

اسم: پدر اختر

تاریخ : تولد1382/1/1

شماره: شناس نامه

تاریخ:  عضویت در باشگاه 1396/6/1

سمت: کاپتان تیم نوجوانان : پوست  هاف بک وسط

نمره: انضباط  20= سال1397

غیبت : نداره

اخراج :

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: