محمد رضایی

محمد رضایی

 محمد رضایی

شماره پیراهن11

سمت دفاع وسط

تاریخ تولد1368/1/15

تاریخ عضویت1389/1/1

بازیکن سابق

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس غیبت نمیکرد. سرساعت حاضرمی شد .حرف راگوش می داد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: