محمد رضایی

محمد رضایی

محمد رضایی

شماره پیراهن7

سمت هافبگ چپ

تاریخ تولد1371/1/8

تاریخ عضویت1386/1/7

بازیکن سابق

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس غیبت نمیکرد. سرساعت حاضرمی شد .حرف مربی سپرست داور راگوش می داد.

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: