علی احمد حیدری

علی احمد حیدری

علی احمد حیدری

شماره پیراهن25

سمت هافبگ وسط

تاریخ تولد 1368/1/25

تاریخ عضویت1391/1/13

بازیکن سابق

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: