نادر امیری

نادر امیری

نادر امیری

شماره پیراهن 9

سمت فار وارد

تاریخ تولد1372

تاریخ عضویت 1386/1/15

بازیکن سابق

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس غیبت نمیکرد. سرساعت حاضرمی شد .حرف مربی راگوش می داد. بازیکن باسرعت .  خوش تیکنیک بود. موفق باشی. در بازی های لیگ چهار بارپدیده . دوبارآقای گل شد

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: