عکس هایی قهرمانی قدیمی باشگاه شهید واعظ

 مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

DSCF0306

مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

DSCF0298

 مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

image-5aaa5f889485c9493a14446a73bc9b1c43f86b046afb293f8b6ce946435c899a-V

 مسابقات درچهاردونگه درورزشگاه شهدا درسال1393 بازی دوستانه

421232612_119167

درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

421336695_36988

 درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

1

 مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

1

 

19

2

 درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

4

3

2

1

5

2

این عکس قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

4

تیم شهید واعظ درحال تمرین بامربی گری آقای شریف محمودی درسال1391

1

 تیم شهید واعظ درحال تمرین بامربی گری آقای شریف محمودی درسال1391

2

1-(31)

7

10

عکس یاد گاری تیم ثارالله وتیم شهید واعظ درزمین نادر دولت آباد

5

عکس یادگاری تیم افغان جوان وتیم شهید واعظ درزمین نادردولت آباد

4

6

 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک  سید حبیبدرسال1393

11

14 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک سیدحبیب درسال1393

24

عکس قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

12

 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک  سید حبیبدرسال1393

16

15

عکس قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1398

18

مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ

22

درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

14

درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

11

12

درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

9

عکس درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

7

عکس درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

5

عکس قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

2

قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

1

دوستان این عکس درورزیشگاه شهر سالیم گرفته شوده

122

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

2

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

13876578_1750505955224669_8601396776986407229_n

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

1

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

10

88

1111111111

1

2

33

44

16

2

34579101214151617182122234567

8234117

9111213

141516 191713141516567891112

91112131516171425181922232120

 

0 دیدگاه