عکس هایی باشگاه شهید واعظ

گالری مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

DSCF0306

گالری مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

DSCF0298

گالری مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

image-5aaa5f889485c9493a14446a73bc9b1c43f86b046afb293f8b6ce946435c899a-V

گالری مسابقات درچهاردونگه درورزشگاه شهدا درسال1393 بازی دوستانه

421232612_119167

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

421336695_36988

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

1

گالری مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ قهر مان شد

1

 

19

2

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

4

3

2

1

5

2

این عکس قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

4

گالری تیم شهید واعظ درحال تمرین بامربی گری آقای شریف محمودی درسال1391

1

گالری تیم شهید واعظ درحال تمرین بامربی گری آقای شریف محمودی درسال1391

2

7

10

عکس یاد گاری تیم ثارالله وتیم شهید واعظ درزمین نادر دولت آباد

5

عکس یادگاری تیم افغان جوان وتیم شهید واعظ درزمین نادردولت آباد

4

6

 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک  سید حبیبدرسال1393

11

14 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک سیدحبیب درسال1393

24

گالری قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

12

 نایب قهرمانی تیم شهید واعظ درلیک  سید حبیبدرسال1393

16

15

گالری قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1398

18

گالری مسابقات جام حذفی درسال1393/1/21 که تیم شهید واعظ

22

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

14

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

11

12

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

9

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

7

گالری درمجموعه ورزیشی فدک باقرشهردرسال1394

5

گالری قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

2

گالری قدیمی درزمین برق درشهرک بعصت درسال1388

1

دوستان این عکس درورزیشگاه شهر سالیم گرفته شوده

122

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

2

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

13876578_1750505955224669_8601396776986407229_n

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

1

دوستان این عکس در چهار دونگه درورزشگاه شهدا باتیم مهاجرین

10

1

2

33

44

16

2

3457910121415161718212223456782345679111213

141516 1918171713141516567891112

91112131516171425

181922232120

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: