مهدی احمدی

مهدی احمدی

مهدی  احمدی

بازیکن خوب بااخلاق است.غیبت کم دارد. در مدت پنج سال

  3بار ازایشان تقدیر شده . دربین بازیکن ها با اخلاق ترین بازیکن شناخته شده .وسمت ایشان هم گولر است .هم فاروارد . ویک مدت هم کاپیتان تیم جوانان بود. که بازهم ازایشان تقدیر شد. برای ایشان آروزوی موفقیت بیشتر داریم .مبارز

5 (11)

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: