علی رضا نبی زاده

علی رضا نبی زاده

علی ر ضا نبیزاده

بازیکن بسیار باحوسله بسیار فنی در فوتبال } بااخلاق وضیفه شناس غیبت نمیکرد. سرساعت حاضرمی شه .حرف مربی راگوش میده کاپتان تیم جوانان هم است. موفق باشی جوان

 

5 (16)

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: