عکس هایی مسابقات بین المللی کاراته

15

 

10

 

16

 

photo_2016-12-22_10-33-16425312711_98923

 این عکس از استاد محمد افضل عزیزی مبا شد که درتهران پارک انقلاب گرفته شوده درتاریخ1365

2

2

7

6

4

3

 

13

14

10

8

7

6

3

4

2

1

2

3

4

6

7

9

10

11

 

1415

16

17

مسابقات جهانی مردان جهان دررده نوجوانان  1394

1

26

35

37

66

83

93

96

105

131

137

138

140

158

165

166

167

176

 

999999

 

187

                          علی رضایی  در مسابقات بین المیللی مردان جهان مقام قهره مانی را در کاتا کسپ نمود

1 (132)

1

 کلاس مربی گری استاد مردا نی واستاد حبیب الله ناضیر یان دراستان اسفهان

10931333_1528763247398942_2703220067316220098_nدرمسا بقات بین المیللی مردان جهان درکمیته  مقام قهر مانی را کسپ نمود

12019928_1631332967141969_4373225313857293427_n

10959738_942215182458027_835953402997560981_n

کلاس مربی گری در استان اسفهان  درسال1392

257

10947159_942214349124777_4338457240745276950_n

کلاس استاژ استاد عابه درتهران

10675524_942218842457661_1587043986531483522_n

 

1

12

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکاتاوکمیته قهرمان شد

4

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکمیته قهرمان شد

3

 این عکس ازرحمت الله حسنی  هست که قهرمان شوده وذکریاقربانی هم مقام سوم دریک صدمین سال  گرد امام خمینی در تهران

6

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکمیته قهرمان شد

2

8

حسین نوری درکمیته  قهرمان  شد

9

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد هم درکاتا وهم درکمیته قهرمان شد

5

این عکس ازاستاد کاضیم علی خانی است باشاگیردش که قهره مان شد

7

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد هم درکاتا وهم درکمیته قهرمان شد

10

این عکس ازاستادان کاراته شوتوکان است در باشگاه شریف تهران

10959738_942215182458027_835953402997560981_n

10929092_1525699804371953_2805017642087602904_n

 

 

10155832_1823762534515644_1065935931538384301_n

 

10491279_1602755879999678_6253640056808667421_n

12122637_1925851857640044_1269398807613068088_n13516217_1756394917963762_4754190155745776342_n

این عکس ازاستاد شرف ابراهمی است که در فرانسه قهرمان شد

13537646_1759293101007277_1737744444569138028_n

این عکس ازاستاد عزیزی ویکی ازشاگیردانش هست

13423755_1752666378336616_1660702636739958612_n این عکس ازاستاد بشیر رضایی  بادخترانش که چندین بار عنوان قهره مانی رادارند

13335838_279937675687467_6214180283937538592_n

این عکس اوردوی درسال1365دراسفهان محمود آباد بادوستان ازجمله استاد  عطا والله حضورداشتن

11027778_1601747390100527_63719877190799807_n

210410711_811738965574834_3813611858026833590_n4

استاد محمد افضل عزیزی بنیانگزار کاراته درافغانستاواستادمحمدهاشیمکریمی بنیا گزار کان فوتووادر افغانستان

222

1

 

14238301_1659185437675380_7871343157688193099_n14199637_1659185594342031_5382803341834492257_n

photo_2016-09-10_22-55-44

14203224_771211122982166_4847059726626553857_n

14322704_771210989648846_1857697843007828475_n

425312711_98923

425225406_146658

 

426136331_46070

425421032_146077

photo_2016-12-22_10-33-16

3

4

7

8

6

3

2

1

4

5

1

4

6

7

9

8

9

10

11

12

14

15

17

1

3

4

5

6

7

9

8

10

11

1

2

1

3

4

6

10

7

8

9

11

12

15

10-1

20

1

4

13

21

 

1

2643578910

123

5

6

7

8

10

9

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: