عکس هایی مسابقات بین المللی کاراته

15

 

10

 

16

 

photo_2016-12-22_10-33-16425312711_98923

 این عکس از استاد محمد افضل عزیزی مبا شد که درتهران پارک انقلاب گرفته شوده درتاریخ1365

2

2

7

6

4

3

 

13

14

10

8

7

6

3

4

2

1

2

3

4

6

7

9

10

11

13

1415

16

17

مسابقات جهانی مردان جهان دررده نوجوانان  1394

1

 

 

 

26

35

37

66

83

93

96

105

131

137

138

140

144

145

 

147

148

150

158

165

166

167

176

 

999999

999999999

187

                          علی رضایی  در مسابقات بین المیللی مردان جهان مقام قهره مانی را در کاتا کسپ نمود

1 (132)

1

 کلاس مربی گری استاد مردا نی واستاد حبیب الله ناضیر یان دراستان اسفهان

10931333_1528763247398942_2703220067316220098_nدرمسا بقات بین المیللی مردان جهان درکمیته  مقام قهر مانی را کسپ نمود

12019928_1631332967141969_4373225313857293427_n

10959738_942215182458027_835953402997560981_n

کلاس مربی گری در استان اسفهان  درسال1392

257

10947159_942214349124777_4338457240745276950_n

کلاس استاژ استاد عابه درتهران

10675524_942218842457661_1587043986531483522_n

 

1

12

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکاتاوکمیته قهرمان شد

4

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکمیته قهرمان شد

3

 این عکس ازرحمت الله حسنی  هست که قهرمان شوده وذکریاقربانی هم مقام سوم دریک صدمین سال  گرد امام خمینی در تهران

6

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد درکمیته قهرمان شد

2

8

حسین نوری درکمیته  قهرمان  شد

9

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد هم درکاتا وهم درکمیته قهرمان شد

5

این عکس ازاستاد کاضیم علی خانی است باشاگیردش که قهره مان شد

7

این عکس ازعلیداد قنبری مبارزاست که درکیشورسویًد هم درکاتا وهم درکمیته قهرمان شد

10

این عکس ازاستادان کاراته شوتوکان است در باشگاه شریف تهران

10959738_942215182458027_835953402997560981_n

10929092_1525699804371953_2805017642087602904_n

 

 

10155832_1823762534515644_1065935931538384301_n

 

10491279_1602755879999678_6253640056808667421_n

12122637_1925851857640044_1269398807613068088_n13516217_1756394917963762_4754190155745776342_n

این عکس ازاستاد شرف ابراهمی است که در فرانسه قهرمان شد

13537646_1759293101007277_1737744444569138028_n

این عکس ازاستاد عزیزی ویکی ازشاگیردانش هست

13423755_1752666378336616_1660702636739958612_n این عکس ازاستاد بشیر رضایی  بادخترانش که چندین بار عنوان قهره مانی رادارند

13335838_279937675687467_6214180283937538592_n

این عکس اوردوی درسال1365دراسفهان محمود آباد بادوستان ازجمله استاد  عطا والله حضورداشتن

11027778_1601747390100527_63719877190799807_n

210410711_811738965574834_3813611858026833590_n4

استاد محمد افضل عزیزی بنیانگزار کاراته درافغانستاواستادمحمدهاشیمکریمی بنیا گزار کان فوتووادر افغانستان

 

222

1

%d8%ad%d8%b3%d9%86

14238301_1659185437675380_7871343157688193099_n14199637_1659185594342031_5382803341834492257_n

photo_2016-09-10_22-55-44

14203224_771211122982166_4847059726626553857_n

 

14322704_771210989648846_1857697843007828475_n

425312711_98923

425225406_146658

 

426136331_46070

425421032_146077

photo_2016-12-22_10-33-16

3

4

7

8

6

3

2

1

4

5

1

4

6

7

9

8

9

10

11

12

14

 

15

17

1

3

4

5

6

7

9

8

10

11

1

2

1

3

4

6

10

7

8

9

11

12

15

10-1

20

عبدالل

صمد

گل

نوری

جواد

خ

خخ

خخخ

1

4

13

21

۲۰۱۸۰۲۲۳_۱۶۰۴۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: