جلسه هیهت فوتبال باشگاه شهید واعظ

جلسه هیهت فوتبال باشگاه شهید سید محمد سعید واعظ

15

1

2

2

1

3

 

9

photo_2016-08-13_00-43-57

طی جلسه ای که امروز در اداره اتباع و امور مهاجرین با حضور آقای مرزبان مسئول ورزش مهاجرین و آقایان علی پهلوان زاده رییس هیئت فوتبال مهاجرین استان تهران، آقای سید عالم شفائی رییس شورای مرکزی ورزش مهاجرین، آقای هدایت رییس شورای مرکزی ورزش مهاجرین و آقای سید موسی حسینی رییس شورای شهریار برگزار شد که در این جلسه مقرر شد که مسابقاتی چهار جانبه در زمینی بی طرف که اداره اتباع محل مسابقات را انتخاب میکند انجام شود و قهرمان این رقابت ها به وزارت کشور معرفی شده تا در رقابت های افغانستان شناسی شرکت کند این جلسه به درخواست و هماهنگی علی پهلوان زاده رییس هیئت فوتبال مهاجرین استان تهران انجام شد.
تمامی بازیکنان دعوت شده در تیم منتخب هيئت فوتبال مهاجرین استان تهران در اولین تمرین یا بازی تدارکاتی جهت تکمیل مدارک تیمی، دو قطعه عکس و کپی شناسنامه یا پاسپورت خود را به سرپرست تیم منتخب آقای نجیب الله اکبری تحویل دهند.
نکته :تمامی بازیکنان در هر مسابقاتی که در طول سال مسابقات خود را برگزار کرده اند فقط میتوانند در تیم منتخب همان مجموعه یاهیئت به میدان برود.

من

 

35

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: