شرایت ثبت نام درباشگاه فوتبال شهید سید محمد سعید واعظ

به باشگاه شهید سید محمد سعید واعظ خوش آمدی

1.فتوکپی شناسنامه  

2.عکس2ً×3  دوعدد

3.ورودی باشگاه 60000هزار تومان

4.ماهیانه برج 50000 هزار تومان

5.رضایت سر پرست خانواده .شماره تلفن سرپرست.  تلفن سابتََ حتمی مباشد

در همه ردهای سینی  – نونهالان – نوجوانان – جوانان – بزورگسالان سبت نام  میشود

لباس باشگاه باید تهیه شود = ازهمه تان سپاس گزارم که وریش را انتخاب کردین

 در هفته دوبار تمرین – زمین چمن  – وبازی های لیگ  – دسته یک – ولیک های دیگر

 1 روز های یک شنبه ها ساعت نه شب درورزشگاه سهند

2  روز های جمه ساعت ده صبح در ورزشگا ه سهند

 باسرپرستی حاجی مبارز بابیست سال تجربه  تیم داری

 

 

15

6

1

2

10

11

12

1-(31)

1

3

4

56

1

3

4

6

photo_2017-10-08_14-30-06 (2)

6

7

6

4

3

2

1

15

16

18

6

22

17

 

 

 

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: