بیوگرافی آقای خداداد مبارز

بیوگرافی آقای خداداد مبارز

                          بسم الله الرّحمن الرّحیم

معرفی ، خداداد مبارز ازولایت غزنی ولسوالی جغتو منطقه سراب متولد 1337

                     سوابقه : ورزشی آقای خداد مبارز به شرح زیر است:

                         ( سابقه ورزش درکاراته )

 ور زش کاراته رادرسال 1356دراستان اسفهان درورزشگاه تختی .آغازکردیم درسبک کان زین ریو . درسال 1360درسبک شوتوکان کار میکردم  همین تورادامه دادم .استاد م درسبک کان ذین ریواستادمحمد هاشمی بود  ودرسبک شوتوکان حبیب الله ناضریان استادم بود چندین سال  ادامه دادم

 • 4  درمسبقات کومیته انفرادی دوره مقام اول ، 2 دوره مقام دوم ، 3 دوره مقام سوم استانی در  استان اصفهان در دهه 1360الی 70در وزن 80-85
 • یک دوره مقام دومی ملی از افعانستان در سال 1382
 • 1 دوره مقام سومی ملی در تهران سال 1378
 • آغاز مربیگری کاراته در استان اصفهان ، باقر شهر و تهران  ازسال  1370 تا 1380
 • سرپرست تیم ملی کاراته در کشور ایران بین مهاجرین به مدت 12 سال
 • 8 دوره شرکت در مسابقات بین المللی و جهانی بین مهاجرین در کشور ایران
 • از سال 1384  نماینده رسمی فدراسیون کاراته افغانستان بین مهاجرین از طرف فدراسیون کاراته دربخش کنترولی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مکنم

درضمن ورزش کاراته در بخش فوتبال هم فعالیت مکنم

 • سرپرست تیم فوتبال آزادی در بین مهاجرین در اصفهان به مدت 3 سال از 1367 تا 1370
 • سرپرست تیم شهید سید محمد سعید واعظ از سال 1382 و تاسیس باشگاه شهید سید محمد سعید واعظ درسال 1384
 • عضو رسمی شورای مرکزی ورزش مهاجرین از سال 1384 تا کنون
 • مسابقات فوتبال :
 • در سالهای 1382 دو دوره شرکت در مسابقات فوتبال جام شهدای ملک آباد شهر ری و کسب مقام سوم
 • در سال 1382 شرکت در مسابقه پیشکسوتان ملک آباد در زمین خاکی و کسب مقام دوم
 • در سال 1384 در مسابقات لیگ در جوانمرد قصاب در بین مهاجرین کسب مقام سوم .
 • در سال 1385 در بین مهاجرین در زمین نادر دولت آباد کسب مقلم سوم
 • در سال 1387 کسب عنوان بهترین سرپرست از طرف شورای مرکزی ورزش مهاجرین در تهران
 • در سال 1389 کسب مقام دوم درلیگ شورای مرکزی ورزش مهاجرین در وزشگاه شهر سالم شهر ری
 • در سال 1391 کسب مقام سوم درجام همبستگی ملی شورای مرکزی ورزش مهاجرین در ورزشگاه شهر سالم شهر ری
 • در سال 1392 کسب مقام اول درمسابقات جام حذفی از طرف شورای مرکزی ورزش مهاجرین
 • در سال 1393 کسب مقام سوم در شورای مرکزی ورزش مهاجرین زیر نظر ورزش اتباع خارجی           
 •                                  سایر وظایف

   

         در سالهای 1393 تا 1394 مسول کمیته انظباطی شورای مرکزی ورزش مهاجرین

  معاونت شورای مرکزی ورزش مهاجرین از سال 1393 تا کنون